Styremedlem

Siri Grøttjord

Siri Grøttjord

• Født 1971
• Bor i Børsa
• Daglig leder Skaun Frivilligsentral
Siri har vært med i kommunestyret i 2 perioder og medlem av formannskapet. Opptatt av kultur, ungdom, eldreomsorg og rettferdig fordeling