Representant

Ove Sem

Ove Sem

• Født i 1957
• Bor i Buvika
Opptatt av: Oppvekstvilkår, flyktningepolitikk, kommunestruktur.