Representant

Siri Øyås Høgsteggen

Siri Øyås Høgsteggen

• Født i 1983
• Bor på Viggja
• Barnehageassistent
Opptatt av: Ung i Skaun, Helse, Lønns- og arbeidsvilkår