Kommunestyrekandidat

Asbjørn Leraand

Asbjørn Leraand

• Født i 1952
• Bor i Buvika
• Rådgiver ST Fylkeskommune
Asbjørn var ordfører i Skaun i perioden 1995 - 2003. I inneværende periode har han vært medlem av komité for Plan, Miljø og Utvikling (PMU). Asbjørn er opptatt av politisk lederskap, dialog og gode relasjoner med nabokommunene