Kommunestyrekandidat

Ørjan Strømmen

Ørjan Strømmen

Født 1990. Bor i Buvika. Utdannet tolk for hørselshemmede, døve og døvblinde. Opptatt av at Skaun skal være en trygg plass å vokse opp.