Styremedlem

Marit Rosvold Ness

Marit Rosvold Ness

• Født 1977
• Lærer / student
• Bor i Børsa
Opptatt av: Helse, oppvekst, kultur og skolepolitikk